Prof.Dr. Ayşe Gül YILMAZ ÖZPOLAT, 1998 yılında Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra, araştırma görevlisi olarak Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’na başlamış, uzmanlık ve doçentlik döneminde aynı üniversitede hizmet vermiştir. Kırıkkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı’nda profesörlük kadrosuna atanmış, 2017 Kasım ayında üniversiteden ayrılmıştır. Öğretim üyeliği boyunca 3 tez yönetmiştir.Bilişsel Davranışçı Terapi (süpervizyon ile), psikodinamik yönelimli psikoterapi (süpervizyon ile), aile terapileri, cinsel işlev bozuklukları ve aynı zamanda LGBTİ bireylerin yaşadıkları aile içi ve toplumsal zorluklar, yas, travma ve özellikle dahili ve cerrahi herhangi bir fiziksel hastalığı olan bireylerde (örneğin; kanser, nörolojik hastalıklar, troid hastalıkları, cilt hastalıkları, romatolojik hastalıklar, kalp krizi ya da büyük ameliyatlar sonrası vb…) görülen ruhsal hastalıklar konusunda ve özel gruplarla çalışılan (kanser, istismar, mobbing, tükenmişlik, aile içi iletişim problemleri…) grup terapisi konusunda eğitim sahibidir. Meslek hayatına 2017 Kasım ayından itibaren Madalyon Psikiyatri Merkezi’nde psikiyatrist olarak devam etmektedir.

Psikiyatride Uzmanlık Alanlarım

Psikoterapiler

 • Bireysel Psikoterapi
 • Aile, evlilik ve ilişki psikoterapisi
 • Grup terapisi
 • Sınav kaygısı
 • Cinsel terapiler
 • Yas terapisi

Geriyatrik Psikoterapi

 • Yaşlılıkta depresyon
 • Yaşa bağlı unutkanlık
 • Senil demans, (Bunama) - Alzheimer

Psikiyatrik Tedavi Programları

 • Hiperaktivite bozukluğu ve dikkat eksikliği
 • Depresyon
 • Kaygı bozuklukları
 • Obsesif kompülsif bozukluk (Takıntı ve tekrarlar)
 • Panik atak
 • Travma sonrası stres bozukluğu
 • Bipolar bozukluk (Manik depresif)
 • Şizofreni ve benzeri hastalıklar
 • Fobiler
 • Uyku ve yeme bozuklukları
 • Kişilik bozuklukları
 • Madde bağımlılığı
 • Alkol bağımlılığı
 • Kumar bağımlılığı
 • Cinsel işlev bozuklukları
 • Dahili ve cerrahi hastalığı olan bireylerde psikiyatrik hastalıklar (örn; kanser, genel anestezi sonrası, karaciğer, böbrek ya da diğer sistem hastalıkları

Çeşitli Yaşam Sorunları

 • İletişim problemleri ve sosyal fobi
 • Stres ve öfke problemleri
 • İş hayatına yönelik problemler
 • Yas süreci
 • Boşanma süreci
 • Yaşamsal krizler

Vajinismus

Özet: Vajinismus cinsel ilişkinin zorlu ya da imkansız olmasına neden olan vajinal kaslarda istemsiz kasılmaların olduğu durumdur. Yaygın olarak görülen kadın psikoseksuel sorunlarından biridir. Bu yazıda vajinismusun sınıflandırılması, tanısı, etyolojisi ve tedavisi ile ilgili son yıllarda elde edilen klinik bulgular gözden geçirilecektir. Giriş Cinsel ağrı bozuklukları içinde sınıflandırılan ve ülkemizde cinsel işlev bozukluğu hastaları arasında …

Kronik psikiyatrik hastalığı bulunan hastaların bakımverenlerinde tükenmişlik sendromunun boyutları

Özet: Maslach ve Jackson tarafından duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarı hissi olmak üzere tükenmişlik üç bileşeniyle tanımlanmıştır. Maslach Tükenmişlik Envanteri tükenmişliğin bileşenlerini değerlendiren üç alt ölçekten oluşan bu alanda yaygın olarak kullanılan bir ölçektir. Ölçeğin Türkçe formunun geçerlilik çalışması yapılmış ve farklı örneklerde tükenmişlik şiddetinin değer- lendirilmesinde kullanılmıştır. Bu çalışmada, kronik psikiyatrik hastalıkları bulunan …

Kanser hastalarında travma sonrası büyüme kavramı

Özet: Psikolojik travma bireyin savaş, tecavüz, doğal afet, ani gelişen hastalık gibi olaylar ya da durumlarla yüz yüze geldiğinde verdiği duygusal (emosyonel) ve bilişsel (kognitif) tepkilerin bütünü olarak tanımlanmaktadır. Travma sonrası büyüme (TSB) ise, travmaya ya da ağır bir hayat krizine bağlı, bireyin kendine bakışında, kişiler arasında ilişkilerinde, hayat felsefesinde olumlu yönde değişiklik olmasıdır. Hasta …

Psikiyatride İlgi Alanlarım

 • Tıpta stres ile tetiklenen fiziksel ve cerrahi bütün hastalıklarda psikiyatrik açıdan sebep ve sonuçlar
 • Eğer hastalığınız Merkezi Sinir Sistemini ilgilendiren bir hastalık ise (beyin tümörü, metastaz, epilepsi, parkinson, alzheimer, demans, ms, als…),
 • Eğer hastalığınız Kalp Ve Damar Sistemini ilgilendiren bir hastalık ise (koroner by-pass sonrası, myokard enfarktüsü sonrası, kalp kapak sorunu (özellikle mitral kapak), ritim bozuklukları, kalp tümörleri …)
 • Eğer hastalığınız Solunum Sistemini ilgilendiren bir hastalık ise (astım, nefes darlığı, koah, akciğer kanseri…)
 • Eğer hastalığınız Endokrin Sistemi ilgilendiren bir hastalık ise (diabet, hipotroidi, hipertroidi, tiroid kanseri, pankreas kanseri, cushing, feokromasitoma, böbrek üstü bezi tümörleri…)
 • Eğer hastalığınız Mide Barsak Sistemini ilgilendiren bir hastalık ise (gastrit, reflü, ülser, mide kanseri, kolon kanseri, crohn hastalığı, ülseratif kolit, irritabl barsak sendromu…)
 • Eğer hastalığınız Genito Üriner Sistemi ilgilendiren bir hastalık ise (sık tuvalete gitme isteği, boşaltamama hissi, cinsel işlev sorunları…)
 • Eğer hastalığınız Eklem Ve Kas Sistemini ilgilendiren bir hastalık ise (romatolojik, immunolojik, ankilozan spondilit, sistemik lupus eritamatasus, romatoid artirit, behçet, yaygın eklem ağrıları …)
 • Eğer hastalığınız Dermatolojik Sistemi ilgilendiren bir hastalık ise (psöriasis, ürtiker, … )
 • Kanser ve bu nedenle ortaya çıkan psikiyatrik sorunlar
 • Organ nakli (alıcı ve verici) döneminde ortaya çıkan ruhsal sorunlar
 • Kronik böbrek yetmezliği, diyaliz ve buna bağlı psikososyal sorunlar
 • Kronik ağrılı hasta ve bu hastalarda görülen ruhsal belirtiler ile psikiyatrik tedavi yaklaşımı
 • Kronik ve ölümcül hastalıklar ile bunlara eşlik eden ruhsal durumların çözümlenmesinde
 • Premenstrüelsendrom, hamilelik döneminde ortaya çıkan psikiyatrik bulgular gibi cinsiyete özgü durumların tedavisi
 • Hamilelerde ve dahili-cerrahi hastalığı olanlarda psikofarmakoloji ve ilaçların farmakokinetiği
 • Psikiyatri dışında kullanılan, steroidler (kortizon) gibi ilaçlarla ortaya çıkan psikiyatrik bulgular
 • Kalp pili, manyetik rezonans görüntüleme gibi ileri teknoloji kullanımına eşlik eden, stres durumuna bağlı ortaya çıkan psikiyatrik bulgular
 • Dahili ve cerrahi hastalarda davranışsal müdahaleler ve psikoterapi ilkeleri
 • İlaçların psikiyatrik yan etkileri ve genel tıpta psikofarmakoloji yaklaşımı
 • Tedaviyi reddetme, karar verme yetisinin değerlendirilmesi gibi medikolegal konular