Hakkımda

Prof.Dr. Ayşe Gül YILMAZ ÖZPOLAT, 1998 yılında Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra, araştırma görevlisi olarak Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’na başlamış, uzmanlık ve doçentlik döneminde aynı üniversitede hizmet vermiştir. Kırıkkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı’nda profesörlük kadrosuna atanmış, 2017 Kasım ayında üniversiteden ayrılmıştır. Öğretim üyeliği boyunca 3 tez yönetmiştir.

Bilişsel Davranışçı Terapi (süpervizyon ile), psikodinamik yönelimli psikoterapi (süpervizyon ile), aile terapileri, cinsel işlev bozuklukları ve aynı zamanda LGBTİ bireylerin yaşadıkları aile içi ve toplumsal zorluklar, yas, travma ve özellikle dahili ve cerrahi herhangi bir fiziksel hastalığı olan bireylerde (örneğin; kanser, nörolojik hastalıklar, troid hastalıkları, cilt hastalıkları, romatolojik hastalıklar, kalp krizi ya da büyük ameliyatlar sonrası vb…) görülen ruhsal hastalıklar konusunda ve özel gruplarla çalışılan (kanser, istismar, mobbing, tükenmişlik, aile içi iletişim problemleri…) grup terapisi konusunda eğitim sahibidir.

Meslek hayatına 2017 Kasım ayından itibaren Madalyon Psikiyatri Merkezi’nde psikiyatrist olarak devam etmektedir.

 

Psikiyatride İlgi Alanları

 • Tıpta stres ile tetiklenen fiziksel ve cerrahi bütün hastalıklarda psikiyatrik açıdan sebep ve sonuçlar
 • Eğer hastalığınız Merkezi Sinir Sistemini ilgilendiren bir hastalık ise (beyin tümörü, metastaz, epilepsi, parkinson, alzheimer, demans, ms, als…),
 • Eğer hastalığınız Kalp Ve Damar Sistemini ilgilendiren bir hastalık ise (koroner by-pass sonrası, myokard enfarktüsü sonrası, kalp kapak sorunu (özellikle mitral kapak), ritim bozuklukları, kalp tümörleri …)
 • Eğer hastalığınız Solunum Sistemini ilgilendiren bir hastalık ise (astım, nefes darlığı, koah, akciğer kanseri… )
 • Eğer hastalığınız Endokrin Sistemi ilgilendiren bir hastalık ise (diabet, hipotroidi, hipertroidi, tiroid kanseri, pankreas kanseri, cushing, feokromasitoma, böbrek üstü bezi tümörleri…)
 • Eğer hastalığınız Mide Barsak Sistemini ilgilendiren bir hastalık ise (gastrit, reflü, ülser, mide kanseri, kolon kanseri, crohn hastalığı, ülseratif kolit, irritabl barsak sendromu… )
 • Eğer hastalığınız Genito Üriner Sistemi ilgilendiren bir hastalık ise (sık tuvalete gitme isteği, boşaltamama hissi, cinsel işlev sorunları…. )
 • Eğer hastalığınız Eklem Ve Kas Sistemini ilgilendiren bir hastalık ise (romatolojik, immunolojik, ankilozan spondilit, sistemik lupus eritamatasus, romatoid artirit, behçet, yaygın eklem ağrıları …)
 • Eğer hastalığınız Dermatolojik Sistemi ilgilendiren bir hastalık ise (psöriasis, ürtiker, … )
 • Kanser ve bu nedenle ortaya çıkan psikiyatrik sorunlar
 • Organ nakli (alıcı ve verici) döneminde ortaya çıkan ruhsal sorunlar
 • Kronik böbrek yetmezliği, diyaliz ve buna bağlı psikososyal sorunlar
 • Kronik ağrılı hasta ve bu hastalarda görülen ruhsal belirtiler ile psikiyatrik tedavi yaklaşımı
 • Kronik ve ölümcül hastalıklar ile bunlara eşlik eden ruhsal durumların çözümlenmesinde
 • Premenstrüelsendrom, hamilelik döneminde ortaya çıkan psikiyatrik bulgular gibi cinsiyete özgü durumların tedavisi
 • Hamilelerde ve dahili-cerrahi hastalığı olanlarda psikofarmakoloji ve ilaçların farmakokinetiği
 • Psikiyatri dışında kullanılan, steroidler (kortizon) gibi ilaçlarla ortaya çıkan psikiyatrik bulgular
 • Kalp pili, manyetik rezonans görüntüleme gibi ileri teknoloji kullanımına eşlik eden, stres durumuna bağlı ortaya çıkan psikiyatrik bulgular
 • Dahili ve cerrahi hastalarda davranışsal müdahaleler ve psikoterapi ilkeleri
 • İlaçların psikiyatrik yan etkileri ve genel tıpta psikofarmakoloji yaklaşımı
 • Tedaviyi reddetme, karar verme yetisinin değerlendirilmesi gibi medikolegal konular

 

Ünvanlar

Psikiyatri Uzmanı

İlgilendiği Yaş Aralığı

18 – 85

Eğitim

 • Lise: Ankara Özel Yükseliş Koleji 
 • Üniversite: Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi 
 • Uzmanlık: Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı
 • Uzmanlık Tezi: Alzheimer Hastalarına Bakım Veren Yakınlarının Tükenmişlik ve Stresle Başa Çıkma Tarzlarının Karşılaştırılması
 • Kanada Toronto General Hospital Consultation Liaison Psychiatry Transplantation Center’da görevlendirme (2011-2012)
 • Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi Alanında özel doktora öğrenciliği (donduruldu)

Pozisyon ve Görevlendirmeler:

 • Araştırma Görevlisi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD, 1999-2004
 • Uzmanlık, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi BD, 2004-2010
 • Doçentlik, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi BD, 2010-2014
 • Doçentlik (görevlendirme yeri değişikliği), Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD, 2014-2015
 • Profesörlük, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD, 2015-2017

Diğer:

 • Şube Saymanı, Türkiye Psikiyatri Derneği Ankara Şube, Ekim 2007- Ekim 2009
 • Türkiye Psikiyatri Derneği Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Eğitim Sekreteri, Nisan 2014-Nisan 2016
 • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fakülte Kurulu Doçent Temsilcisi, Nisan 2013 – 2015

Sertifikalar ve Diğer Eğitimler:

 1. Travma Tedavisi Kursu, VI. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi, Nevşehir, 28-31 Ekim 1999.
 2. Psikodrama Grubu, 25. Grup Psikoterapileri Kongresi, Prof.Dr. Bahar Gökler, İzmir, 28-31 Mayıs 2000.
 3. Temel Hipnoz Kursu, 38. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Dr. Şeref Özer, Dr. Ali Özden Öztürk, Dr. Şahap Erkoç ve Doç. Dr. Timuçin Oral, Muğla, 22-27 Ekim 2002.
 4. Psikiyatride Tanı Sorunları Kursu, 10. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi, Ankara, 5-7 Haziran 2003.
 5. When Enemies Meet: Large Group Trauma and Identity, 15. Uluslar arası Grup Psikoterapileri Kongresi, “Crossroads of Culture: Where Groups Converge”, Prof.Dr.  Vamık Volkan, İstanbul, 23-29 Ağustos2003.
 6. Cinsel Tedavilerde Gevşeme Teknikleri, 39. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Psk. Arşaluys Kayır, Antalya, 14-19 Ekim 2003.
 7. Obsesif Ruminasyonların Psikoterapisi, 39. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Doç.Dr. Hakan Türkçapar, Antalya, 14-19 Ekim 2003.
 8. Psikanalizde Düş Düşlem, VIII. Bahar Sempozyumu, Antalya, 14-18 Nisan 2004.
 9. Psikodrama Grubu, 29. Grup Psikoterapileri Kongresi, Dr. İnci Doğaner, İzmir, 27-29 Mayıs 2004.
 10. Extensive Training of Mini International Neuropsychiatric Interview (MINI) tools and PTSD, Ankara, 19 Nisan 2004.
 11. Psikodinamik Yönelimli Bireysel Vaka Süpervizyonu.Dr. Ülkü Gürışık, Ankara, Eylül 2002-Haziran 2004.
 12. Kognitif ve Davranış Terapileri Kuramsal Eğitimi. Compos Mentis, Psikiyatri Eğitim, Araştırma ve Tedavi Merkezi. Doç.Dr. M. Hakan Türkçapar, Ankara, 9 Ocak-2 Temmuz 2004
 13. Geropsikiyatri Okulu Eğitim ToplantılarıUlusal Geropsikiyatri Derneği, İstanbul, 26- 28 Kasım 2004.
 14. İnvestigator Training Program Workshop, Ankara, 12-13 Şubat 2005.
 15. 35 Saatlik Psikodinamik Yönelimli Psikoterapi Kursu, Prof.Dr. Vamık Volkan, Ankara, Eylül-Aralık 2005.
 16. Psikodroma Grubu, 31. Uluslararası Grup Psikoterapileri Kongresi, Psk. Arşaluys Kayır, Bergama-İzmir, 31 Mayıs- 3 Haziran 2006.
 17. Psikodroma Grubu, 32. Uluslararası Grup Psikoterapileri Kongresi, Psk. Arşaluys Kayır, Bergama-İzmir, 30 Mayıs- 2 Haziran 2007.
 18. Aile Terapileri Kursu, 25 saat, Prof.Dr. Oğuz Berksun, Ankara, 13 Eylül 2007-03 Ocak 2008.
 19. Politik Psikoloji ve Kriz Yönetimi, Politik Psikoloji Derneği tarafından düzenlenen sertifikalı eğitim programı, Düzenleyen; Prof.Dr. Abdülkadir Çevik, Ankara, Haziran- Temmuz 2008.
 20. Psikiyatride Çok Boyutlu Tedavi Yaklaşımları Kursu, Sağlıkta Sürekli Eğitim Etkinlikleri, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 08-09 Mayıs 2009.
 21. Adli Psikiyatri Kursu, Türkiye Psikiyatri Derneği, Ankara, 9 Ocak 2010.
 22. Psikodrama Kursu, 35. Uluslararası Grup Psikoterapileri Kongresi, İzmir, 26-29  Mayıs2010.
 23. Probleme Dayalı Öğrenme Yönlendirici Kursu, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, 5-7 Ocak 2011.
 24. Ölçme Değerlendirme Eğitimi Katılım Belgesi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, 13- 15 Mayıs 2013
 25. Doktor Hasta İşbirliği Eğitimi (Temel İletişim Becerileri Kursu), Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Atölye Tempo, 16-19 Mayıs 2015
 26. Akademik ve Sosyal danışmanlık Eğitimi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, 19 Mart 2014
 27. “Öğretim Üyeleri İçin Eğiticilerin Eğitimi Programı” Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, 09-18 Haziran 2015
 28. Akılcı İlaç Kullanımı Kursu, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Haziran 2015